Programa Electoral d'Ara Tarraco 5 Estrelles

La Tarragona que veiem no ens agrada i per això demanem la confiança i els suport de tots els tarragonins i de totes les tarragonines, de tots els barris i del centre de la ciutat per començar a construir l’endemà mateix de les eleccions municipals una nova ciutat. Per què una nova Tarragona és possible.

Us presentem les primeres 56 accions concretes del programa electoral d’Ara Tarraco 5 Estrelles per iniciar aquesta transformació necessària de Tarragona. Unes accions que giren fonamentalment sobre les següents 10 línies de treball:

Els 10 punts d'actuació principals:

1. Fomentar la democràcia participativa, digital i vinculant.

Volem una Tarragona democràtica i participativa on l'opinió dels ciutadans sigui escoltada permanentment, no només cada 4 anys. 

La tecnologia fa possible una nova forma de fer política liderada pels ciutadans, no per la vella política ni els vells polítics. No valen les excuses. Implementarem eines de consulta i participació. Demanem la confiança dels electors per aconseguir que tinguin realment veu i vot en les decisions estratègiques pel futur de la ciutat. Primer escoltar, segon dialogar i tercer actuar.

2. Aplicar un pla de neteja intensiva.

Volem una Tarragona neta. Avui la ciutat de Tarragona està bruta i deixada. La mateixa Rambla Nova és un lamentable exemple d’aquesta deixadesa que no es correspon a la imatge que hauria de transmetre un dels indrets més emblemàtics d’una ciutat capital amb vocació internacional. 

Per això proposem una revisió exhaustiva de l’actual contracte de serveis amb l’empresa privada encarregada de la neteja i de la recollida d’escombraries. La broma ens costa cada any més de 20 milions d’euros i considerem que els serveis rebuts són deficients i insuficients. Volem aplicar un pla de neteja intensiva per tenir una Tarragona realment neta.

3. Desenvolupar un pla de seguretat ciutadana integral.

Els tarragonins i les tarragonines exigeixen poder gaudir amb tranquil·litat dels carrers i places i reclamen la protecció dels seus interessos. Volen viure en una ciutat segura.

Per això proposem elaborar conjuntament amb totes les forces de seguretat un Pla de Seguretat Ciutadana Integral que transmeti confiança al veïns. I a banda de la coordinació de recursos, també plantegem algunes accions de caràcter municipal coordinades amb les associacions de veïns que ajudin a reforçar aquesta confiança a través de la proximitat amb la creació de Comissaries de Proximitat de la Guàrdia Urbana a tots els barris aprofitant tots els espais municipals disponibles i també la recuperació de la figura del sereno.

4. Potenciació de les zones verdes i de la mobilitat sostenible.

Volem una Tarragona neta però també respectuosa amb el medi ambient.

Per això proposem la potenciació de zones verdes a tots els barris, l’adequació i senyalització dels camins i un gran pacte per la qualitat de l’aire. I també volem una ciutat en la que convisquin els veïns i els animals domèstics. Per això proposem un programa informatiu i formatiu sobre les mascotes i la creació de més espais públics pels animals.

Proposem un pla integral de mobilitat intermodal, reorganitzar les línies d’autobusos municipals, rebaixar el preu dels aparcaments públics, apostar pels vehicles elèctrics públic i privats i ampliar els carril bici.

5. Espais pels joves.

Els joves són el futur de Tarragona i cal atendre les seves necessitats.

En aquest àmbit proposem negociar amb la Generalitat la conversió de l’antiga presó de Tarragona en un espai d’informació, orientació i assessorament per la gent jove amb espais per realitzar tallers i allotjar entitats i col·lectius juvenils. La potenciació de l’esport de base amb un gran acord amb els clubs, la renovació dels camps municipals de futbol són altres accions per fomentar l’activitat física.

6. Impuls de l’activitat econòmica local.

Volem una Tarragona plena d’oportunitats per a tothom i, per tant, és fonamental la creació d’ocupació.

Per això proposem un Pla de recuperació dels negocis de proximitat amb especial atenció al petit comerç, la creació d’una Oficina d’Atenció i Captació d’Empreses, sobretot les basades en el coneixement i la innovació, i d’una Agència Municipal de Formació Professional Integrada que coordini l’oferta formativa amb les necessitats dels sectors econòmics per potenciar la creació d’ocupació de qualitat.  Crearem una Oficina de Coordinació Regional. Volem una Tarragona líder a la regió i al país.

7. Transformació de la Tabacalera en un espai de formació, difusió i d’oci vinculat amb la cultura.

Volem una Tarragona orgullosa del seu patrimoni i oberta al món.

La cultura és un dels senyals d’identitat de la ciutat i per posar-la realment en valor proposem un seguit d’actuacions que tindran com centre neuràlgic l’edifici de la Tabacalera convertit en un motor cultural. I el projecte cultural ha de ser participatiu i per això proposem constituir la Taula Cultural de Tarragona coordinada per l’Ajuntament i integrada per totes les administracions públiques per definir una nova política cultural de la ciutat oberta a tothom.

També volem convertir la Sabinosa en un centre d’interpretació de la Cultura Mediterrània amb espais multi usos per reunions, seminaris i congressos i un parc públic. Impulsarem una auditoria i pla de millora de les infraestructures culturals (Teatre Tarragona, Metropol, Camp de Mart, museus, etc) i un Pla de conservació, millora i difusió del Patrimoni.

8. Planificar la millora global de les platges i horitzó urbanístic 2030.

Volem una Tarragona urbanísticament agradable i atractiva.

La transformació de les platges de Tarragona s’inclourà en una Revisió de les normes urbanístiques municipals amb l’horitzó 2030 per dissenyar el creixement de la ciutat i a través de la Implementació d’un model de gestió diària transversal de l’urbanisme municipal per donar millor resposta a les necessitats d’habitatge social i jove. Volem facilitar que el sector de la construcció contribueixi a consolidar un model de ciutat sostenible.

9. Reactivació i ordenació dels espais d’oci.

Volem un oci ordenat i que respecti la convivència.

Proposem recuperar els espais d’oci nocturn al port esportiu i retornar les llicències musicals als quiosquets de les platges.

10. Creació dels regidors de barri.

Volem una Tarragona més pròxima i més segura.

Per això proposem la creació dels regidors de barri per conèixer les necessitats reals de tota la ciutat. Proposem la creació de Comissaries de Guàrdia Urbana a tots els barris  per apropar el servei a la ciutadania i facilitar una major rapidesa en les intervencions dels agents  Recuperarem la figura del sereno, o vigilant municipal nocturn, com agents cívics, coordinats amb la Guàrdia Urbana, que controlin diferents zones de la ciutat des de les 23h fins a les 07h per donar informació i atenció als ciutadans que ho precisin. Instal·larem càmeres de vigilància a punts estratègics de la ciutat (llocs amb interès cultural i arquitectònic, monuments, equipaments urbans, etc).

Per acabar, volem destacar que aquestes línies i accions del programa que us hem exposat són un resum d’un llarg procés de discussió i participació de tots els qui configuren i donen suport a la candidatura d’Ara Tarraco 5 Estrelles.

Programa electoral detallat:

1. Cultura, Festes i Patrimoni

*Constituir la Taula Cultural de Tarragona coordinada per l’Ajuntament i integrada per totes les administracions públiques, les entitats i els creadors per definir una nova política cultural de la ciutat transversal i participativa oberta a tothom.

*Realitzar una auditoria i pla de millora de les infraestructures culturals (Teatre Tarragona, Metropol, Camp de Mart, museus, etc) per determinar les necessitats de conservació, millora i ampliació.

*Pla de conservació, millora i difusió del Patrimoni.

*Convertir la Sabinosa en un centre d’interpretació de la Cultura Mediterrània amb espais multi usos per reunions, seminaris i congressos i un parc públic.

*Transformar la Casa de la Festa en el Centre d’Interpretació de la Cultura Popular.

*Impulsar la Tabacalera com un centre de formació, difusió i oci centrat en la cultura que aculli tots els elements del Seguici Popular

*Aliança amb l’Autoritat Portuària per potenciar les activitats culturals i socials a les seves instal·lacions del Port.

*Acord amb la Diputació per organitzar periòdicament festes populars i participatives a l’Arena Tarraco Plaça.

2. Ensenyament i Serveis Socials

*Pla de coordinació de l’Ajuntament amb la Comunitat Educativa (administració, professionals, alumnes i famílies) per definir una política educativa de ciutat que fixi les necessitats i oportunitats fins el 2030.

*Augment del pressupost per les ajudes socials amb especial atenció a l’alimentació, la formació, l’habitatge i l’ocupació de les persones amb dificultats.

*Reforç dels espais de trobada i coordinació amb les entitats del Tercer Sector i les administracions públiques per impulsar polítiques socials transversals.

*Pla de promoció de l’habitatge social a través d’una nova política urbanística coordinada amb totes les administracions públiques, potenciant la construcció de nous edificis de pisos Vivendes de Protecció Oficial, estimulant als propietaris de pisos buits per llogar a joves i famílies amb dificultat econòmica i establint ajudes a les reformes de pisos antics per a fer un lloguer social.

3. Promoció Econòmica, Formació Professional i Ocupació

*Pla per la recuperació dels negocis de proximitat. Tarragona ha de ser una ciutat “amable” pel petit comerciant i per l'emprenedor. Proposem un pla estratègic de comerç de ciutat amb la simplificació dels tràmits administratius, bonificacions fiscals i ajuts als lloguers de locals.

*Creació de l’Agència Municipal de Formació Professional Integrada que posi en valor els 7 centres de Formació Professional Inicial (5 públics i 2 privats) de la ciutat i coordini l’oferta formativa amb les necessitats dels sectors econòmics per potenciar la creació d’ocupació de qualitat.

*Creació de l’Oficina d’Atenció i Captació d’Empreses, coordinada amb les institucions empresarials locals, per atreure inversions d’empreses d’alt valor afegit i basades en el coneixement i la innovació.

4. Gent Gran, Joventut, Esports i Oci

*Elaboració d’un pla integral d’atenció a la gent gran que afavoreixi l’acompanyament i la relació intergeneracional basada en compartir experiències vitals per reforçar els vincles de la comunitat.

*Negociar amb la Generalitat la conversió de l’antiga presó de Tarragona en un espai d’informació, orientació i assessorament per la gent jove amb espais per realitzar tallers i allotjar entitats i col·lectius juvenils.

*Acord amb tots els clubs de la ciutat per potenciar l’esport de base com a element clau per la formació integral de la gent jove.

*Pla integral de renovació i manteniment dels camps municipals de futbol. Per revertir l’estat de degradació que pateixen les zones de joc i els vestuaris i serveis, particularment els de La Granja, Torreforta, Floresta i Bonavista, per oferir instal.lacions de qualitat per a la pràctica esportiva a tots els joves de Tarragona.

*Crear instal·lacions esportives a les platges per tot l’any (porteries de futbol, voleibol, etc).

*Reparar la part superior del pàrquing del Miracle i convertir-lo en zona esportiva i parc infantil.

*Retornar les llicencies musicals als quiosquets de les platges.

*Recuperar l'espai d'oci nocturn al port esportiu de Tarragona amb un pla d’ordenació dels usos de la zona que garanteixi la qualitat dels serveis, la seguretat i la convivència.

5. Neteja i Medi Ambient

*Revisió del contracte de neteja i de l’horari de recollida d’escombraries per millorar el servei i reduir les molèsties a la ciutadania i als establiments comercials.

*Potenciació de les zones verdes a tots els barris, amb especial atenció al Parc de la Ciutat i a la llera del riu del Francolí incrementant la seguretat, instal·lant zones de joc pels més petits, àrees de picnic i restauració,

*Adequació i senyalització dels camins pel foment de l’exercici i les activitats saludables.

*Pacte per la qualitat de l’aire amb el sector industrial i les administracions públiques per reforçar els controls i convertir la ciutat en un model de compromís i responsabilitat per la sostenibilitat ambiental.

*Resoldre el problema mediambiental que pateix la Móra - Tamarit d’abocament intermitent d’aigües residuals al Canal de La Móra des del dipòsit de la Plaça del Pare Ernesto. Un fet denunciat reiteradament davant Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona però sense cap resultat.

*Potenciar un programa de protecció dels animals domèstics que també garantexi la neteja dels espais públics amb la revisió de les ordenances municipals, la creació d’espais pels gossos i el foment d’activitats formatives i informatives pels propietaris dels animals.

6. Mobilitat i Aparcaments

*Elaborar una pla integral de mobilitat intermodal i sostenible per aprofitar tots els recursos públics i privats per millorar els serveis a través d’accions sectorials i a l’hora reduir el seu impacte mediambiental.

*Rebaixar el preu dels aparcaments públics pels empadronats i establir promocions pels comerciants.

*Ampliar l’oferta d’aparcament gratuït disuasori a les zones d’accés a la ciutat i a les principals infraestructures (Hospital Joan XXIII, Universitat, etc).

*Reorganització de les línies d’autobusos de l’Empresa Municipal de Transport amb criteris d’intermodalitat amb bona connexió amb els aparcaments gratuïts, els barris, l’estació urbana de tren i la de l’AVE, el Port, l’aeroport, els espais patrimonials i les platges per atendre adequadament les necessitats dels usuaris.

*Remodelar la parada d’autobús del Pont del Diable per millora la seguretat i la comoditat dels usuaris en una carretera per la que passen molts vehicles i a altes velocitats.

*Estudi d’un nou sistema de transport públic (metro/tramvia) gratuït pels empadronats a la ciutat que connecti els barris amb el centre de la ciutat i les grans zones comercials.

*Aposta de Tarragona per la transició energètica potenciant l’ús dels vehicles elèctrics renovant la flota d’autobusos municipals, instal.lant carregadors als aparcaments públics i estudiant bonificacions fiscals pels vehicles particulars.

*Revisió dels accessos a les grans superfícies comercials urbanes i perifèriques per aconseguir una circulació més fluida i segura.

*Revisió, millora i ampliació dels carrils bici per facilitar la intercomunicació de tots els barris amb el centre de la ciutat i els campus universitaris.

*Revisió velocitat radar de tram A7 a l’altura de Tarragona.

*Trobar un ús racional i viable al Pàrquing Jaume I de la Part Alta per rendibilitzar una gran inversió que ara només és un «monument» a la incompetència i la irresponsabilitat.

7. Seguretat pública

*Augmentar la seguretat pública als carrers amb més policia de proximitat i amb Comissaries de Guàrdia Urbana en tots els barris, en una primera fase prioritàriament a La Mora, Arrabassada, Sant Pere i Sant Pau i Torreforta, per apropar el servei a la ciutadania i facilitar una major rapidesa en les intervencions dels agents (el terme municipal te una llargària de prop de 12 km).

*Recuperar la figura del sereno, o vigilant municipal nocturn, com agents cívics, coordinats amb la Guàrdia Urbana, que controlin diferents zones de la ciutat des de les 23h fins a les 07h per donar atenció i informació als ciutadans que ho precisin.

*Instal·lar càmeres de vigilància a punts estratègics de la ciutat (llocs amb interès cultural i arquitectònic, monuments i equipaments urbans).

8. Participació i Transparència

*Programa informatiu i formatiu sobre la cultura de la participació i la democràcia directa a tots els barris i centres educatius.

*Millora de l’entorn web de l’Ajuntament per potenciar la transparència i la participació de la ciutadania.

*Recuperació de la figura dels Regidors de barris per connectar amb la ciutadania de cada zona a través de les associacions de veïns per conèixer les necessitats dels barris i de la seva gent.

*Revisió i millora de la xarxa wifi municipal a tota la ciutat per facilitar l’accés gratuït a veïns i visitants.

*Racionalitzar la Gestió econòmica de l'Ajuntament de Tarragona i del conjunt d’empreses i organismes municipals amb auditories periòdiques dels contractes públics, revisió de les taules salarials de regidors i càrrecs de confiança.

9. Ciutat intel·ligent i Urbanisme

*Revisió de tots els processos i serveis municipals i implementació de la tecnologia Smart City per convertir realment l’Ajuntament i la ciutat en intel·ligents, optimitzant els recursos públics i millorant el servei als ciutadans.

*Desenvolupar el projecte Tarragona 5G per explorar les múltiples aplicacions d’aquesta nova tecnologia d’intercomunicació en la vida pública i privada de la ciutat per aprofitar les oportunitats de millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

*Revisió de les normes urbanístiques municipals amb l’horitzó 2030 per dissenyar el creixement de la ciutat.

*Implementació d’un model de gestió diària transversal de l’urbanisme municipal per donar millor resposta a les necessitats d’habitatge social i jove i per facilitar el desenvolupament del sector de la construcció que contribuexi a consolidar un model de ciutat sostenible.

*Permuta del Banc d’Espanya amb la Residencial (Generalitat) per aconseguir una bossa d’habitatges socials (unes 500 places aproximadament) i reconduir el futur de la Residencial amb diferents explotadors (Restaurants i menjadors i/o pavellons d’actes) i obrir la zona verda a la ciutat. Donem sortida a un equipament actualment sense ús i li donem finalitat social.

10. Ciutat oberta e internacional

*Reforçar el lideratge territorial de la ciutat de Tarragona amb la creació d’una Oficina de Coordinació Regional per potenciar la relació amb tots els municipis veïns i explorar la planificació de serveis públics compartits.

*Creació d’una Oficina Transversal de Promoció de Tarragona que coordini Turisme, Comerç, Cultura, Festes i Patrimoni per unificar la marca de ciutat aprofitant el potencial de tots els seus recursos materials, culturals i humans amb una estratègia compartida de projecció internacional.

*Redissenyar la marca Tarraco Romana per convertir-la realment en la punta de llança de la promoció internacional de la ciutat i del seu territori d’influència.


© 2019 Tarraco 5 Estrelles, Tots els drets reservats